Kärlbehandling

Kärlbehandling

Kärlbehandling – Kinder&Näsa Ytliga blodkärl/brustna kapillärer uppstår oftast i ansiktet. Dessa kan vara kosmetiskt störande och kan drabba vem som helst, oavsett ålder och kön. Orsakerna till uppkomsten varierar.

Brustna kapillärer är vanligare hos kvinnor i övre medelåldern och arvsanlag har betydelse. Genomgångna graviditeter, hormonella förändringar, statiskt arbete, förfrysning, solande eller hårda slag kan också bidra till utveckling av kärlförändringar. Behandlingen gör lite ont och huden kan bli röd efteråt.

Tunna kärl behandlas med fördel med IPL, medan för kärl med större diameter, större än 0,5 mm i diameter, fungerar vissa lasrar och andra metoder bättre.
Vid behandling av så kallade spider naevi använder vi laser med mycket gott resultat. Antalet behandlingar kan variera beroende på tjocklek och utbredning på kärlen. På tunna kärl kan det räcka med 1-2 behandlingar medan på grövre kärl kan det behövas flera behandlingar.

Behandlingen utförs med tre till fyra veckors intervall samt med jämna intervall som underhållsbehandling.

Priser

Kärlbehandling - Kinder&Näsa

1999 kr (ord pris 3999 kr)

Behandling hos oss måste avbokas/ombokas minst 24 timmar innan behandling, om du ringer in och samtidigt bokar om kan vi hjälpa dig fram till 24 timmar innan. Det går inte att avboka eller omboka med kortare tidsfrist utan då räknas detta som uteblivet besök och vi har rätten att debitera dig 50% av besöket. Detsamma gäller givetvis om du inte dyker upp utan att ha hört av dig. Detta debiteras via Bokadirekt och är oåterkalleligt.

Alla besök som inte avbokas i tid debiteras kostnaden för besöket. Händer det upprepade gånger förlorar du ett besök.

Kan man välja behandlare?
Ja och nej. Vi försöker alltid att vara tillmötesgående. Det är däremot inte möjligt att garantera att det blir så då något oförutsett kan inträffa. Har vi möjlighet att kontakta dig och byta tid gör vi det men om en av våra behandlare blir sjuk eller får förhinder samma dag så kan vi inte boka om utan då erbjuds en annan behandlare för att behandlingen ska kunna utföras och för att du som kund inte ska behöva boka om och ev hamna utanför din cykel. Om du kommer till en behandling och har lämnat önskemål om en speciell behandlare och denna inte är på plats så har du inte rätt att vägra behandling. Om du ändå vägrar så kommer du att bli debiterad för tiden, då det räknas som för sen avbokning.
Vi har duktiga terapeuter och oavsett vem du blir behandlad av så görs jobbet, och det görs rätt.